shop/schematherapie stap voor stap
online stream

schematherapie stap voor stap

6 online chapters door Remco van der Wijngaart en Hannie van Genderen

Deze productie heeft als doel beginnende schematherapeuten vertrouwd te maken met alle onderdelen van schematherapie. In 95 scenes tonen twee ervaren schematherapeuten, Remco van der Wijngaart en Hannie van Genderen, alle stappen van de therapie bij een cliënte met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis: het introduceren van schema’s en modi, het bespreken van de resultaten uit de vragenlijsten, het gebruik van cognitieve-, ervaringsgerichte en gedragstechnieken, de verschillende schema’s en modi, de verandering in het toepassen van alle technieken in de loop van de therapie.

Ook de toepassing van de meest voorkomende technieken bij het einde van de therapie en het versterken van de Gezonde Volwassene worden gedemonstreerd.

Daarnaast zijn er verschillende oefeningen waarbij de kijker uitgenodigd wordt na te denken hoe hij/zij de getoonde sessie beter zou aanpakken. Deze productie kan worden gebruikt als integraal onderdeel van een cursus over schematherapie of als aanvulling op de supervisie of intervisie.

Download Booklet

read more
95

Startfase

 • Eerste sessie kennismaken uitleg ST en exploratie
 • Eerste sessie kennismaken uitleg ST en exploratie
 • Diagnostische imaginatie
 • Introduceren modi
 • Terugkoppeling modusmodel
 • Bespreken doelen van therapie

Behandelfase

 • Raad-de-modus spel
 • Zorg-begin therapie
 • Richting geven begin therapie:
 • Richting geven-begin therapie
 • Grenzen stellen begin therapie bij kleine grensoverschrijvingen
 • Grenzen stellen aan ernstigere overschrijdingen
 • Onthechte Beschermer-stoelentechniek-begin therapie
 • Onthechte Beschermer-stoelentechniek-midden therapie
 • Historisch rollenspel-begin therapie
 • Stoelentechniek wegsturen van ouder-begin therapie
 • Straffende oudermodus cognitieve technieken
 • Limited reparenting en psycho-educatie
 • Cognitieve cirkel
 • Audio Flashcard
 • Imaginaire rescripting-begin therapie
 • Boze Kind- Ventileren Empathiseren Realiteitstoetsing
 • Boze Kind-Stoelentechniek
 • Pest & Aanvalsmodus-empathische confrontatie
 • Opbouw complete sessie-begin therapie

Eindfase

 • Zorg-eind therapie
 • Empathische confrontatie-eind therapie
 • Stoelentechniek wegsturen van ouder-eind therapie
 • Imaginaire rescripting-eind therapie
 • Gezonde Volwassene-identificatie
 • Gezonde Volwassene-coaching 3 stappen van GV
 • Toekomstgerichte imaginaire rescripting-contact maken met GV
 • Toekomstgerichte imaginaire rescripting-gedragsverandering
 • Versterken Gezonde Volwassene-stoelentechniek

Schema’s voorbeelden

 • Wantrouwen Misbruik
 • Emotionele Deprivatie
 • Verlating instabiliteit
 • Sociaal Isolement vervreemding
 • Schaamte Tekortschieten
 • Sociale Ongewenstheid
 • Falen Mislukken
 • Afhankelijkheid Onbekwaamheid
 • Kwetsbaarheid voor ziekten gevaar
 • Gebrek aan zelfcontrole discipline
 • Zich rechten toe-eigenen
 • Meedogenloze Normen
 • Emotionele Inhibitie
 • Zelfopoffering
 • Onderwerping
 • Verstrengeling kluwen
 • Bestraffendheid

Modi voorbeelden

 • Kwetsbare Kind modus
 • Boos kind
 • Razend Kind
 • Impulsief Kind
 • Ongedisciplineerd Kind
 • Blij Kind
 • Willoos Inschikkelijke
 • Onthechte Beschermer
 • Zelfsusser
 • Vermijdende beschermer
 • Boze beschermer
 • Zelfverheerlijker
 • Pest en Aanval
 • Roofdier
 • Perfectionistische overcontroleerder
 • Paranoide Overcontroleerder
 • Bedrog & Manipulatie
 • Aandacht & Goedkeuring zoeker
 • Straffende Ouder modus
 • Veeleisende ouder
 • Schuldinducerende ouder
 • Gezonde Volwassene

Oefeningen

 • Exploratie schema’s oefening
 • Herkennen schema s-oefening 1
 • Herkennen schema s-oefening 2
 • Vragenlijsten terugkoppelen oefening
 • Diagnostische Imaginatie oefening
 • Introduceren modi oefening
 • Herkennen van modi Oefening 1
 • Herkennen van modi Oefening 2
 • Zorg begin therapie Oefening
 • Richting geven begin therapie oefening 1
 • Richting geven begin therapie oefening 2
 • Empathische confrontatie Oefening
 • Grenzen stellen Oefening
 • Slecht werkende schemacombinaties Oefening 1
 • Slecht werkende schemacombinaties Oefening 2
 • Stoelentechniek wegsturen van ouder oefening 1
 • Stoelentechniek wegsturen van ouder oefening 2
 • Onthechte Beschermer-stoelentechniek-eind therapie
 • Omgaan met boosheid-oefening 1
 • Omgaan met boosheid-oefening 2
 • Omgaan met boosheid-oefening 3
All prices are displayed in euro's