shop/Cognitieve therapie Socratische dialoog
online stream

Cognitieve therapie Socratische dialoog

Cognitieve therapie is effectief gebleken in de behandeling van verschillende angst-, eet-, psychotische-, somatoforme- en stemmingsstoornissen. De ‘Socratische dialoog’ wordt beschouwd als het meest effectieve element van de cognitieve therapie. Deze Socratische houding is echter zelden uitputtend beschreven.

Download Booklet

Deze online stream toont nu hoe de Socratische houding in de verschillende fasen van het cognitief therapeutisch proces toegepast kan worden. Bovendien worden probleemsituaties getoond die voortkomen uit clientvariabelen of therapeutvaria- belen: de cliënt is sterk overtuigd van de automatische gedachten, ontkent de geloofwaardigheid ervan of vermijdt in de gesprekken iedere confrontatie met de automatische gedachten, of de therapeut is te directief of te empathisch.

Bijna iedere scene wordt gevolgd door aanvullend deskundigencommentaar die verdere toelichting geeft op de getoonde strategie.
Deze online stream is daarmee niet alleen geschikt voor de beginnende cognitief therapeut maar biedt de meer ervaren cognitief therapeut mogelijkheden tot verdieping. De online streams kunnen tevens gebruikt worden in het onderwijs in Cognitieve Gedragstherapie.

lees meer
70

Cognitieve therapie probleemloos

 • Rationale uitleggen
 • Discriminatieve stimulus vaststellen
 • Automatische Gedachte vaststellen
 • Socratische dialoog: voorbeeld 1
 • Socratische dialoog: voorbeeld 2
 • Rationele gedachte formuleren uitdaging 1
 • Rationele gedachte formuleren uitdaging 2
 • Huiswerk bespreken
 • Socratische dialoog n.a.v. huiswerk
 • Gedragsexperiment opzetten
 • Assumptie opsporen; de neerwaartse pijltechniek
 • Assumptie; opstarten van Socratische dialoog

Probleemsituaties a.g.v. clientvariabelen

 • Copingstijl overgave: cliënt is overtuigd
 • Rationale uitleggen: cliënt kan geen alternatieve gedachte bedenken
 • Automatische gedachte identificeren: ‘Het is een feit, geen gedachte’
 • Automatische gedachte identificeren: Cl noemt direct assumpties/schema’s
 • Automatische gedachte onderzoeken: “Onderzoeken heeft geen zin”
 • Rationele gedachte formuleren: “Het staat er wel maar ik geloof het niet”
 • Assumptie onderzoeken: 2-stoelen techniek
 • Copingstijl overcompensatie: cliënt ontkent

 • Rationale uitleggen: “Dat weet ik allemaal al”
 • Automatische gedachten vaststellen: “Ik weet wel dat het nergens op slaat”
 • Socratische dialoog opzetten: cliënt wijdt uit
 • Socratische dialoog opzetten: “Het is ook onzin”
 • Rationele gedachte formuleren: “Ik moet inderdaad gewoon anders denken”
 • Copingstijl vermijding
 • Discriminatieve stimulus vaststellen: “Ik weet geen concreet moment”
 • Optie 1 “Imaginatie”
 • Optie 2 “Verleiden”
 • Huiswerk wordt vermeden
 • Optie 1 “Heb je alles gedaan wat je wilde?”
 • Optie 2 “Tweestoelen techniek”

Probleemsituaties a.g.v. therapeutvariabelen

 • Therapeut te directief
 • Rationale uitleggen
 • Discriminatieve stimulus vaststellen
 • Automatische gedachte vaststellen
 • Socratische dialoog
 • Rationele gedachte formuleren
 • Huiswerk bespreken
 • Socratische dialoog
 • Therapeut te empathisch
 • Rationale uitleggen
 • Huiswerk bespreken
 • Gedragsexperiment opzetten
Alle prijzen zijn in euro's