shop/Schematherapie, stapje voor stapje
online stream
nieuw

Schematherapie, stapje voor stapje

bij kinderen en adolescenten

In ruim 6,5 uur met meer dan 70 scenes tonen 5 ervaren Kinder&Jeugd therapeuten Marjolein van Wijk-Herbrink, Hélène Bögels, Sigrid Geertzema, Natalie van Oort en Jeffrey Roelofs hoe schematherapie toegepast kan worden bij kinderen en adolescenten.

Gebruik deze link voor het verkrijgen van het booklet met daarin toelichting op de scenes: download booklet

In dit booklet vind je voor elke getoonde scène een toelichting met nuttige aanvullende informatie. Deze productie kan worden gebruikt als integraal onderdeel van een cursus over schematherapie of als aanvulling op de supervisie of intervisie. Er zijn verschillende materialen gebruikt in de productie, waaronder die van de serie Modi in Zicht. Deze materialen zijn verkrijgbaar via www.psykey.nl/hulpmiddelen.

lees meer
95
 • 1. Uitleg rationale voor een jongere met internaliserende problematiek
 • 2. Uitleg rationele voor een jongere met externaliserende problematiek
 • 3. Terugkoppelen vragenlijsten en maken modusmodel
 • 4. Imaginatie fijne plek
 • 5. Neerwaartse pijltechniek die overgaat in diagnostische imaginatie
 • 6. Modusmodel maken met poppetjes
 • 7. Modisequentie
 • 8. Levenslijn met gemiste basisbehoeften en oorsprong schema’s en modi
 • 9. Genogram met modi
 • 1. Zorg bieden (als onderdeel van limited reparenting) aan een jongere met internaliserende problematiek
 • 2. Zorg bieden (als onderdeel van limited reparenting) aan een jongere met externaliserende problematiek
 • 3. Imaginaire rescripting voor het Kwetsbare kind
 • 4. Boos kind laten razen
 • 5. Stoelentechniek Ongedisciplineerd kind
 • 6. Stoelentechniek om het Boze kind te stimuleren
 • 7. Blij kind oefening
 • 1. Meerstoelentechniek Veeleisende kant in de middenfase
 • 2. Meerstoelentechniek Straffende kant
 • 3. Cognitieve techniek Veeleisende kant
 • 4. Bevechten en flashcard ‘ouder’modi
 • 1. Richting geven (als onderdeel van limited reparenting)
 • 2. Stapsgewijs grenzen stellen (als onderdeel van limited reparenting)
 • 3. Acuut grenzen stellen (als onderdeel van limited reparenting) aan Pest en Aanval modus
 • 4. Empathische confrontatie (als onderdeel van limited reparenting) Onthechte beschermer in de verschillende fasen van therapie
 • 5. Empathische confrontatie (als onderdeel van limited reparenting) Zelfverheerlijker in de verschillende fasen van therapie
 • 6. Stoelentechniek Willoze inschikkelijke in de verschillende fasen van therapie
 • 7. Stoelentechniek met een middel
 • 8. Imaginatie Boze beschermer
 • 9. Imaginaire rescripting vanuit recente situatie met Boze beschermer
 • 10. Grensoefening Willoze inschikkelijke
 • 11. Cognitief uitdagen van gedachte
 • 12. Flashcards
 • 1. Transitional object
 • 2. Stoelentechniek met de drie stoelen voor de Gezonde jongere
 • 3. Lijnoefening
 • 4. Toekomstgerichte imaginatie
 • 1. Modusclash uitwerken met ouder en jongere
 • 2. Imaginatie met ouder en jongere oefenen van gezond gedrag
 • 3. Imaginaire rescripting met ouder
 • 1. Modusmodel
 • 2. Uitleg modusmodel en schema’s met ouder en kind
 • 3. Stoelentechniek met knuffels
 • 4. Imaginaire rescripting in spel
 • 1. Emotionele verwaarlozing
 • 2. Verlating/instabiliteit
 • 3. Wantrouwen/misbruik
 • 4. Sociaal isolement
 • 5. Minderwaardigheid/schaamte bij een jongere met externaliserende problematiek
 • 6. Minderwaardigheid/schaamte bij een jongere met internaliserende problematiek
 • 7. Mislukken/falen
 • 8. Zich rechten toe-eigenen
 • 9. Gebrek aan zelfcontrole/zelfdiscipline
 • 10. Onderwerping
 • 11. Meedogenloze normen
 • 12. Negativisme/pessimisme
 • 1. Kwetsbaar kind bij een jongere met internaliserende problematiek
 • 2. Kwetsbaar kind bij een jongere met externaliserende problematiek
 • 3. Boos kind
 • 4. Razend kind
 • 5. Ongedisciplineerd kind
 • 6. Willoze inschikkelijke
 • 7. Onthechte beschermer
 • 8. Boze beschermer
 • 9. Onthechte zelfsusser
 • 10. Zelfverheerlijker
 • 11. Pest en aanval
 • 12. Straffende kant
 • 13. Veeleisende kant
 • 14. Gezonde jongere modus bij een jongere met internaliserende problematiek
 • 15. Gezonde jongere modus bij een jongere met externaliserende problematiek
 • 1. Raad-het-schema (internaliserende problematiek)
 • 2. Raad-het-schema (externaliserende problematiek)
 • 3. Raad-de-modus (internaliserende problematiek)
 • 4. Raad-de-modus (externaliserende problematiek)
Alle prijzen zijn in euro's