shop/schematherapie stap voor stap
usb stick

schematherapie stap voor stap

3 online chapters door Remco van der Wijngaart en Hannie van Genderen

Deze productie heeft als doel beginnende schematherapeuten vertrouwd te maken met alle onderdelen van schematherapie. In 68 scenes tonen twee ervaren schematherapeuten, Remco van der Wijngaart en Hannie van Genderen, alle stappen van de therapie bij een cliënte met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis: het introduceren van schema’s en modi, het bespreken van de resultaten uit de vragenlijsten, het gebruik van cognitieve-, ervaringsgerichte en gedragstechnieken, de verschillende schema’s en modi, de verandering in het toepassen van alle technieken in de loop van de therapie.

Ook de toepassing van de meest voorkomende technieken bij het einde van de therapie en het versterken van de Gezonde Volwassene worden gedemonstreerd.

Daarnaast zijn er verschillende oefeningen waarbij de kijker uitgenodigd wordt na te denken hoe hij/zij de getoonde sessie beter zou aanpakken. Deze productie kan worden gebruikt als integraal onderdeel van een cursus over schematherapie of als aanvulling op de supervisie of intervisie.

lees meer
90

Start therapie: Casusconceptualisatie

 • Eerste sessie; kennismaken, uitleg ST en exploratie
 • Eerste sessie; kennismaken, uitleg ST en exploratie
 • Voorbeelden van verschillende schema’s:
 • Wantrouwen Misbruik
 • Emotionele Deprivatie
 • Verlating/Instabiliteit
 • Sociaal Isolement/Vervreemding
 • Schaamte/Tekortschieten
 • Sociale Ongewenstheid
 • Falen/Mislukken
 • Afhankelijkheid/Onbekwaamheid
 • Kwetsbaarheid voor ziekten/gevaar
 • Gebrek aan zelfcontrole/discipline
 • Zich rechten toeëigenen
 • Meedogenloze Normen
 • Emotionele Inhibitie
 • Zelfopoffering
 • Onderwerping
 • Verstrengeling/Kluwen
 • Oefeningen:
 • Oefening 1 in het herkennen van schema’s
 • Oefening 2 in het herkennen van schema’s
 • Vragenlijsten: terugkoppelen van de uitkomsten
 • Vragenlijsten terugkoppelen: Oefening
 • Diagnostische imaginatie
 • Diagnostische imaginatie: Oefening
 • Introduceren modi
 • Introduceren modi: Oefening
 • Terugkoppeling modusmodel
 • Bespreken doelen van therapie
 • ‘Raad-de-modus’-spel
 • Voorbeelden van modi:
 • Onthechte Beschermer
 • Boze Beschermer
 • Boos Kind
 • Kwetsbare Kind modus
 • Straffende Ouder modus
 • Gezonde Volwassene
 • Oefeningen:
 • Oefening 1 in het herkennen van schema’s
 • Oefening 2 in het herkennen van schema’s

Begin therapie: Limited Reparenting

 • Zorg begin therapie
 • Zorg begin therapie: Oefening
 • Richting geven begin therapie:
 • Richting geven begin therapie Oefening 1
 • Richting geven begin therapie Oefening 2
 • Empathische confrontatie begin therapie
 • Empathische confrontatie: Oefening
 • Grenzen stellen bij kleine grensoverschrijvingen
 • Grenzen stellen aan ernstiger overschrijdinge
 • Grenzen stellen: Oefening:
 • Slecht werkende schemacombinaties Oefening 1
 • Slecht werkende schemacombinaties Oefening 2
 • Beschermer:
 • Meerstoelentechniek voor- en nadelen van de beschermer
 • Historisch Rollenspel begin therapie
 • Straffende Ouder:
 • Stoelentechniek; wegsturen van ouder begin therapie
 • Stoelentechniek, wegsturen van ouder: Oefening 1
 • Stoelentechniek, wegsturen van ouder: Oefening 2
 • Straffende Oudermodus: Cognitieve technieken
 • Kwetsbaar Kind:
 • Limited Reparenting en psycho-educatie
 • Cognitieve cirkel
 • Audio Flashcard
 • Imaginatie met Rescripting begin therapie
 • Boos Kind:
 • Boos Kind: Ventileren/Empathiseren/Realiteitstoetsing
 • Boze Kind Stoelentechniek
 • Opbouw complete sessie begin therapie

Eind Therapie

 • Zorg eind therapie
 • Empathische confrontatie eind therapie
 • Stoelentechniek; wegsturen van ouder eind therapie
 • Imaginatie met Rescripting eind therapie
 • Gezonde Volwassene:
 • Identificeren GV en uitleg kenmerken
 • Imaginatie gericht op toekomst
Alle prijzen zijn in euro's