shop/Angry Modes-recorded webinar
live webinar

Angry Modes-recorded webinar

31 maart 2021

Voor veel therapeuten zijn de meest uitdagende situaties in de klinische praktijk die situaties waarin de cliënt boos is. Zo kunnen cliënten prikkelbaar weigeren oefeningen te doen, zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding in woede ontsteken, of zich neerbuigend gedragen naar de therapeut. Sommige therapeuten vinden boosheid zo lastig dat ze het bij voorbaat proberen te vermijden dat de cliënt ontevreden, geïrriteerd of boos zou kunnen worden. Boze cliënten kunnen echter ook gevoelens oproepen van angst, tekortschieten of falen waardoor de therapeut zich angstig en onzeker voelt of misschien zelf boos wordt.

In deze opgenomen webinar leren de deelnemers op de eerste plaats om goed te differentiëren tussen de verschillende vormen van boosheid. De leidende vraag daarbij is ‘Vanuit welke modus toont de cliënt de boosheid?’. Specifieke methoden en technieken worden besproken en gedemonstreerd hoe om te gaan met deze boze modi. Doelstelling van de webinar dat het een leerzaam maar ook leuk uur is waardoor deelnemers zich geïnspireerd en gesterkt voelen met deze lastige situaties in de klinische praktijk om te gaan.

https://www.schematherapy.nl/wp-content/uploads/2021/03/Boze-modi-webinar-31-mrt-.pdf

lees meer
15
Alle prijzen zijn in euro's